Katalog
[Home] [Stahl] [Thor II] [Kumihimo] [Flechtgeräte] [Mitake] [Seidenraupen] [Katalog] [Sageo] [Werkstatt] [Datenschutz] [Impressum]

FujiYotsu

 

Fuji-Yotsu-Gumi
Rundes Band
Marudai, 4 Spulen

KawariYatsu

 

Kawari-Yatsu-Gumi
Rundes Band
Marudai, 8 Spulen

Tatewaku

 

Tatewaku
Rundes Band
Marudai, 12 Spulen

Higakimon

 

Higakimon
Zaun aus Zypressen
Rechteckiges Band
Marudai, 12 Spulen

Kakusugi-Ply

 

Kakusugi-Ply
Quadratisches Band
Marudai, 12 Spulen

Mitake

 

Mitake
Rechteckiges Band
Marudai, 16 Spulen

Kongo

 

Kongo-Ply
der Diamant / die Riesenkraft
Rundes Band
Marudai, 16 Spulen

Oimatsu

 

Oimatsu
alte Kiefer
Rundes Band
Marudai, 16 Spulen

Tsukushi

 

Tsukushi
Schachtelhalm
Rundes Band
Marudai, 16 Spulen

Suehiro

 

Suehiro
Trapezförmiges Band
Marudai, 16 Spulen

Nara

 

Nara-Ply
Rundes Band
Marudai, 16 Spulen

Marukaragumi_Kakudai2

 

Marukaragumi (Variante)
Rundes Band
Kakudai, 16 Spulen

Marukaragumi_24Kakudai

 

Marukaragumi
Rundes Band
Kakudai, 24 Spulen

Kuretake

 

Kuretake
Rundes Band
Marudai, 24 Spulen

Kakugenji_Katalog

 

Kakugenji
Quadratisches Band
Marudai, 28 Spulen

Kanmuriuchi_I

 

Kanmuriuchi
Rechteckiges Band
Marudai, 24 Spulen

Shingenjiply

 

Shingenji
Quadratisches Band
Marudai, 28 Spulen

Naiki

 

Naiki-Ply
Hohlgewebe
Marudai, 24 Spulen

Sazanami

 

Sazanami
Flaches Band
Marudai, 24 Spulen

Naname-Sazanami

 

Naname Sazanami
Flaches Band
Marudai, 28 Spulen

Kanmuriuchi_32

 

Kanmuriuchi II
Rechteckiges Band
Marudai, 32 Spulen

Seikai

 

Seikai
Flaches Band
Marudai, 30 Spulen

Kikyo

 

Kikyo
Rechteckiges Band
Marudai, 32 Spulen

KawariKotoji

 

Kawari-Kotochi
Flaches Band
Marudai, 24 Spulen

Kusarigenji_II

 

Kusarigenji
Flaches Band
Marudai

Hiragenji_II

 

Hiragenji
Flaches Band
Marudai

Kainokuchi

 

Kainokuchi
Rechteckiges Band
Marudai, 32 Spulen

Mizuho

 

Mizu ho
Rechteckiges Band
Marudai, 28 Spulen

Hatoba

 

Hatoba
Flaches Band
Ayatakedai, 28 Spulen

Shunko

 

Shunko
Flaches Band
Marudai, 32 Spulen

Korai

 

Korai
Flaches Band
Takadai, 33 Spulen

Niju-Sazanami

 

Niju-Sazanami
Flaches Band
Marudai, 32 Spulen

[Home] [Stahl] [Thor II] [Kumihimo] [Flechtgeräte] [Mitake] [Seidenraupen] [Katalog] [Sageo] [Werkstatt] [Datenschutz] [Impressum]